Heraansluiten van Energie

Indien er sprake is van onregelmatigheden in de afsluitprocedure door uw netbeheerder, dan is het zinvol om uw netbeheerder hierop te wijzen en haar te sommeren op korte termijn tot heraansluiting op het energienet over te gaan. Indien uw energieleverancier op onjuiste gronden de energieleveringsovereenkomst heeft beëindigd, dan is het zaak haar in gebreke te stellen en te sommeren de leveringsovereenkomst na te komen.

Indien u niet over een geldige leveringsovereenkomst met een energiemaatschappij beschikt, dan kunnen wij voor u bemiddelen bij een energieleverancier om op korte termijn een leveringscontract voor uw woning af te sluiten. Alsdan is de netbeheerder (bijv. Stedin) wettelijk gehouden om de energievoorziening van uw woning weer in orde te maken.

Tot slot kunnen wij voor je controleren of jouw (voormalige) energieleverancier en jouw netbeheerder je niet meer kosten in rekening brengen, dan zij wettelijk mogen. Het is – helaas – eerder regel dan uitzondering dat netbeheerders en energiemaatschappijen de consument te hoge kosten in rekening brengen op grond van de dwangmiddelen die zij in deze situatie bezitten.

“Wij sluiten u alleen aan, als u €1100 betaalt”

Indien uw energieleverancier op onjuiste gronden de energieleveringsovereenkomst heeft beëindigd, dan is het zaak haar in gebreke te stellen en te sommeren de leveringsovereenkomst na te komen.

Met andere woorden

In sommige gevallen kan het zijn dat jouw energie is afgesloten. Energie Afgesloten helpt jouw energie weer aangesloten worden en dit meestal binnen een aantal dagen. Het heraansluiten van energie is geen lastige taak, het vereist een aantal praktische stappen. Het kan ook zo zijn dat een energie maatschappij je vraag een hoog bedrag te betalen voordat je aangesloten kan worden. Dit is ook een dwangmiddel waar wij wat aan kunnen doen.