Benodigde Documenten

Om uw situatie en de mogelijkheid tot een succesvolle heraansluiting op het energienet goed te kunnen inschatten, vragen wij u de volgende bescheiden te verzamelen.

1. Alle brieven van uw netbeheerder (bijv. Stedin) en van uw energieleverancier(s).

2. Alle brieven en deurwaardersexploten van de incassobureau’s en van de deurwaarders van uw netbeheerder en/of van uw energieleverancier(s).

3. Alle gerechtelijke uitspraken (vonnissen) op basis waarvan uw netbeheerder tot afsluiting van de energie/ weghaling van de meters is overgegaan.  Zo ook eventuele vonnissen waarbij u tot betaling van achterstallige voorschottermijnen of eindafrekeningen aan uw energieleveranciers (bijv. Eneco) bent veroordeeld.

4. Eventuele ‘kaartjes’ of andere papieren die de medewerkers van de netbeheerder bij u thuis hebben achtergelaten of aan u hebben afgegeven op het feitelijk moment van afsluiting/verwijderen van de meters.

5. Een copie van uw legitimatiebewijs en een jaaropgave 2010 (indien u een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp bij de Raad voor de Rechtsbijstand wilt doen indienen).

6. U kunt deze bescheiden ‘scannen en mailen’ aan info@energie-afgesloten.nl of faxen aan 084-0039414.